اعضای علوم زیست پزشکی

الهه مصدق
پلیمر, شیمی, علوم دارویی
فرزانه نیکفر
محیط زیست
دکتر رفعت رضاپور نصرآباد
آموزش, پرستاری و مامایی, تجارت و بازار
مریم کشاورزی
کشاورزی و علوم زیستی
پاتریشیا خشایار
--
مروه رحمتی
بیوتکنولوژی, زیست شناسی سلولی و مولکولی, ژنتیک
مریم کوشکی جهرمی
تربیت بدنی
مهسا جلیلی
تغذیه, زیست شناسی سلولی و مولکولی
فائزه موسی زاده
بیوتکنولوژی
فریبا نوعدوست
بیوتکنولوژی, زیست شناسی سلولی و مولکولی, کشاورزی و علوم زیستی
مژده غیاث طبری
--
مرضیه موسی زاده
بیوتکنولوژی

صفحه‌ها