سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر- آذر۹۲ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یک‌شنبه، ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۲

محورهای علمی:
الف- مطالعات زنان (تاملات نظری و روش شناسانه)
-
تبار شناسی مسائل زنان در جهان اسلام
-
تاریخ نگاری زنان در جهان اسلام
-
مسئله زن
دراندیشه اسلام معاصر
-
اسلام و مسئله جنسیت
-
زنان و تفکر ناسیونالیسم در جهان اسلام
-
زن در جهان اسلام از نگاه غرب
درباره مفهوم
فمینیسم اسلامی
ب- نقش و عملکرد زنان در جوامع اسلامی
-
زن و اجتماع
-
زن و سیاست
-
زن و فرهنگ
-
زن و اقتصاد
-
زن و هنر
-
زن و ادبیات
-
زن و
ارتباطات
-
زنان اقلیت های مذهبی در جوامع اسلامی
-
جنبش های زنان
-
اسناد و منابع مطالعات زنان
ج- مطالعات تطبیقی مسائل زنان در جهان اسلام
د- زنان جهان اسلام بین گذشته و آینده

محورهای همایش

برگزار کنندگان: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، دانشگاه مفید
پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
مؤسسه امام موسی صدر
نشر تاریخ ایران
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۰ شهریور ۱۳۹۲
تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ آذر ۱۳۹۲

سایت همایش: wahr.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۶۶۹۱۷۵۶۹
آدرس دبیرخانه: تهران - میدان انقلاب - بعد از جمالزاده جنوبی - خیابان نوفلاح - خیابان دیلمان - شماره ۲۱
محل برگزاری: تهران
ایمیل: seminarezan۱۰۰@Gmail.com