اعضا

سمیه بهزاد
فیزیک
مژگان سادات عظیمی
محیط زیست
نرگس نقدیانی
فیزیک
لیلا کوکبی
--
مریم دهداب
شیمی
ریحانه محمدی سیف
فیزیک
راضیه آسوده
مهندسی عمران
رقیه فرزادی
فیزیک, نانوتکنولوژی
عطیه سرکاری
فیزیک
آزاده اعظمی
فیزیک, نانوتکنولوژی
زهرا فعله گری
شیمی
زهرا رضایی
بیوتکنولوژی, زیست شناسی سلولی و مولکولی

صفحه‌ها