اعضا

طوبی محمدخان خیرابادی
ادبیات, آموزش
معصومه حسن زاده
شیمی
فاطمه صفریان بحری
ریاضی
مرجان رجبي
فیزیک
زهرا خیراتی فرد
ادیان و الهیات, حقوق
بیتا آیتی
محیط زیست
محبوبه شیرانی
شیمی, محیط زیست
زهرا رنجبر
پلیمر, نانوتکنولوژی
مريم جلائي
ادبیات
مریم اکبرپور
--
الهه پیامی
ادیان و الهیات, علوم ارتباطات
فاطمه تقی زاده
آمار, آموزش

صفحه‌ها