اعضا

سیده سمانه صادقی
--
الهه اکبري
آمار, جغرافیا
سعیده ابراهیمی اصل
نانوتکنولوژی
زهرا سلطانی
فیزیک
مریم زابلی
شیمی
سید محمود مرتضوی
ادیان و الهیات, علوم ارتباطات
ریحانه دعاچی
ایمونولوژی, بیوتکنولوژی
فرزانه محمدپور
شیمی
سحر ذکاوت
طراحی و هنر
Hakimeh Rezaei Aghdam
علوم دارویی
فاطمه fatemeh
ادیان و الهیات, آموزش
سمیه بهزاد
فیزیک

صفحه‌ها