دانشگاه الزهرا(س) در زمره يك درصد برتر دانشگاه‌ها با جديد‌ترين رتبه‌بندي ESI

نظام رتبه بندي پايگاه شاخص‌هاي اساسي علم (Essential Science Indicators)بر اساس اطلاعات مقالات داراي بيشترين استناد در پايگاه‌ آي.اس.آي هر دو ماه يكبار به ارائه دانشگاه‌هاي برتر دنيا بر اساس كيفيت تحقيقاتشان مي‌پردازد. در اين رتبه‌بندي، دانشگاه‌هايي كه بر اساس تعداد استنادها در يكي از رشته‌هاي ۲۲ گانه در جمع دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي يك درصد برتر دنيا قرار گرفته باشند، معرفي مي‌شوند. در آخرين رتبه‌بندي اين نظام تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي كشور به ۴۳ مورد افزايش يافته است.
اين نظام رتبه‌بندي، بر اساس چهار شاخص زير، دانشگاه‌ها يا مؤسسات تحقيقاتي كه در زمره يك درصد برتر دنيا قرار گرفته باشند را رتبه‌بندي مي‌كنند.

۱. تعداد مدارك نمايه شده در برترين مجلات بين‌المللي،

۲. تعداد كل استنادهاي دريافت شده توسط هر دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي،

۳. نسبت تعداد استنادها به ازاي مدارك،

۴. تعداد مقالات داغ و پراستناد.
 

در اين نظام رتبه‌بندي دانشگاه الزهرا(س) توانسته در حوزه شيمي جزء يك درصد برتر قرار گيرد.

دسته: