فراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی - تیر 96

دوشنبه 1395/11/25

محورهاي همايش
محورهای پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران

ارزیابی مصالح مورد استفاده در بتن خود تراکم

• طرح مخلوط

• رئولوژی

• ساخت مخلوط و روش های جایدهی در قالب

• کنترل کیفیت

• ارزیابی خواص مکانیکی و جمع شدگی

• دوام

• عملکرد سازه ای بتن خود تراکم

• کاربردهای بتن خودتراکم

• مطالعه موردی و درس های گرفته شده از کاربرد های بتن خود تراکم

• بخش ویژه : نوآوری ها در طرح، آزمایش و استفاده از بتن خودتراکم . ( این بخش بطور ویژه توسط کمیته داوری، ارزیابی و از ارائه دهندگان تقدیر خواهد شد.)
Materials -

Design methodology of mixture -

Rheology -

Production and placement -

Quality control -

Mechanical and shrinkage Properties evaluation -

Durability -

Structural performance -

Application of SCC -

Case studies to discuss the successes and lessons learned from SCC applications -

Special section: innovation in design,test and application of SCC -

محورهای اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

• متدولوژی ارزیابی سازه و انتخاب روش تعمیر

• ارزیابی خواص مکانیکی و جمع شدگی مصالح تعمیری

• ارزیابی خواص دوام مصالح تعمیری

• بررسی سازگاری فیزیکی و شیمیایی

• روش های تعمیر

• کنترل کیفیت و نگهداری های ادواری پس از تعمیر

• ارزیابی اقتصادی انواع روش های نگهداری سازه های بتنی در دوران بهره برداری

• عملکرد سازه ای

• مطالعه موردی و نتایج تعمیرات انجام شده بر روی سازه ها

• بخش ویژه : نوآوری ها در تعمیر و نگهداری سازه های بتنی . ( این بخش بطور ویژه توسط کمیته داوری، ارزیابی و از ارائه دهندگان تقدیر خواهد شد.)

Methodology of structure evaluation and selection of repair materials -

Mechanical and shrinkage Properties of repair materials -

durability Properties of repair materials -

chemical and physical compatibility -

repair methods -

Quality control and maintenance -

Economical evaluation of various maintenance methods -

Structural performance -

Case studies to discuss the successes and lessons learned from repair of structures -

Special section: innovation in repair and maintenance of concrete structures -

محورهاي همايش

برگزار كنندگان: دانشگاه علم و صنعت ایران .
--------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 اسفند 1395
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 اردیبهشت 1396
تاريخ برگزاري همايش: 14 و 15 تیر 1396

سايت همايش: www.scc-mrc.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 77240540 الی 9 ، داخلی 3141
آدرس دبيرخانه: تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - آزمایشگاه تحقیقاتی سازه و تکنولوژی بتن و کارگاه ساختمان
محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
ایمیل: Scc.Mrc.ir@gmail.com