فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران - خرداد ۹۶

دوشنبه 1395/12/09

محورهاي همايش
میکروبیولوژی صنعتی و فناوری‌های نوین

میکروبیولوژی غذایی و پروبیوتیک‌ها

میکروبیولوژی پزشکی، دارو و سلامت

میکروبیولوژی در کشاورزی و منابع طبیعی

میکروبیولوژی دریا، آبزیان و شیلات

میکروبیولوژی آب و پساب

بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی

میکروبیولوژی و تولید محصولات طبیعی و مصنوعی

میکروبیولوژی محیطی، تنوع زیستی و اکولوژی میکروارگانیسم‌ها

 

برگزار كنندگان: دانشگاه مازندران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري همايش: سوم خرداد ۱۳۹۶

سايت همايش: conf.umz.ac.ir/microbe96
تلفن تماس دبيرخانه: 35302420-011
آدرس دبيرخانه: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
محل برگزاري: مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران
ایمیل: microbe96@conf.umz.ac.ir