فراخوان مقاله چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

دوشنبه 1395/12/09

فراخوان مقاله چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

محورهاي همايش

1-آنالیز

2-جبر

3-توپولوژی

4- آنالیز عددی

5-منطق ریاضی

6-نظریه گراف و ترکیبیات

7- ریاضی مالی

8-آمار و احتمال

9-آموزش ریاضی

10-هندسه

11-معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

12-تحقیق در عملیات

13-علوم کامپیوتر

14-کدگذاری و رمزنگاری

15- نظریه کنترل و بهینه سازی

16-سایر

برگزار كنندگان: دانشگاه بوعلی سینا.
انجمن ریاضی ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
تاريخ برگزاري همايش: 31 مرداد الی 3 شهریور 1396

سايت همايش: conf.ims.ir/aimc48
تلفن تماس دبيرخانه: 08138381426
آدرس دبيرخانه: همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
محل برگزاري: همدان - دانشگاه بوعلی سینا
ایمیل: aimc48@ims.ir

رشته: