" کارگاه (پیشرفته) Quantum ESPRESSO " جمعه 19 اسفند 1395

دوشنبه 1395/12/09

بدینوسیله به استحضار می رساند شبکه زنان دانشمند جهان اسلام با همکاری گروه محاسباتی (NRTC) Nano Research and Training Centerاقدام به برگزاری کارگاه به شرح ذیل مینماید:

" کارگاه (پیشرفته) Quantum ESPRESSO "جمعه 19 اسفند 1395

با اعطای گواهی رسمی شرکت در دوره و گواهی هزینه ها.

 ظرفیت پذیرش محدود است

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

مکان برگزاری:  تهران.دبیرخانه شبکه زنان دانشمند جهان اسلام.

  

بسته ی نرم افزاری کوانتوم اسپرسو، نرم افزاری چند منظوره برای محاسبات ابتدا به ساکن در سیستم های ماده چگال (تناوبی و بی نظم) می باشد که بر پایه ی نظریه ی تابعی چگالی (DFT) کار می کند. از این نرم افزار بصورت گسترده در بررسی و شبیه سازی نانو ساختار ها استفاده می شود. کلمه اسپرسو به معنای قهوه فشرده است، که مخفف کلمات زیر می باشد:

opESource Package for Research in Electronic Structure, Simulation and Optimaization

این نرم افزار برای کار در محیط لینوکس نوشته شده و دارای سه کد مجزای کامپیوتری PWscf، FPMD و CP می‌باشد که هر سه‌ی آن‌ها بر پایه‌ی نظریه‌ی تابعی چگالی کار می‌کنند و برای انجام محاسبات از امواج تخت به همراه شبه پتانسیل استفاده می‌کنند. همچنین این بسته‌ی نرم افزاری قابلیت محاسبه‌ی اکثر تقریب‌های انرژی تبادلی- همبستگی مانند LDA، GGA، LSDA و LDA+U را دارد

رشته: