چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی - اردیبهشت 96

شنبه 1396/01/19

محورهاي همايش-----------------
آب و هواشناسي (اقليم شناسي)
کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
آمايش سرزمين
مخاطرات محيطي
جغرافياي سياسي
ژئومورفولوژي
طبيعت گردي (اكوتوريسم)
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
جغرافياي پزشكي
جغرافيا و دفاع مقدس
هيدروژئوموفولوژي در برنامه ريزي محيطي
توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
جغرافیا: دفاع و امنیت
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

برگزار كنندگان: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 10 اردیبهشت 1396
تاريخ برگزاري همايش: 21 اردیبهشت 1396

سايت همايش: 4gsconf.ikharazmi.com
تلفن تماس دبيرخانه: 071-32334989
آدرس دبيرخانه: شیراز - خیابان قصر الدشت - کوچه 9 - پلاک 1 - طبقه اول
محل برگزاري: شیراز - سالن همایش های فرهنگیان
ایمیل: info@ikharazmi.com

رشته: