نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری؛ تجارب گذشته و راهبردهای آینده بیستم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری؛ تجارب گذشته و راهبردهای آینده بیستم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هدف از برگزاری این نشست، کمک به تقویت سازوکارهای لازم برای افزایش توجه به موضوع پایداری در سیاستگذاری کلان آموزش عالی، مستندسازی پیشرفت‌های انجام شده در زمینه پایداری در نظام آموزش عالی؛ ایجاد تحولات لازم در نظام آموزش عالی به منظور مدیریت پایداری در مقولات مختلف مربوط به آموزش برای توسعه پایدار و تقویت حمایت نهادی و همکاری بین رشته‌ای در این خصوص است.

 

دسته: 

دیدگاه‌ها

قابلیت صحت برای ازدواج دختر باکره؛ اذن ولی می باشد که با توجه به مقتضیات زمان و مکان چالشهای حقوقی و فقهی در این مسئله که به بنیان خانواده مترتب می گردد را در حال حاضر در جامعه ی کنونی و دادگاههای خانواده به طور مشهود می تواند اماره بر آن دانست.
بازنگری در مواد 1041 قانون مدنی و ماده ی 1043قانون مدنی؛