اعضای علوم اجتماعی و انسانی

طوبی محمدخان خیرابادی
ادبیات, آموزش, طراحی و هنر
زهرا خیراتی فرد
ادیان و الهیات, حقوق, فلسفه
مريم جلائي
ادبیات
الهه پیامی
ادیان و الهیات, علوم ارتباطات, مدیریت
فاطمه تقی زاده
آمار, آموزش, ریاضی
خدیجه همتی اویلق
ادبیات
Elham Foroozandeh
روانشناسی
فرزانه هنربخش
طراحی و هنر
مریم سلیمانی موحد
اقتصاد
مریم سادات غیاثیان
زبان و زبان شناسی
سمیه سادات آخشیک
کتابداری
مژگان امیریان زاده
آموزش, روانشناسی, علوم ارتباطات

صفحه‌ها